Kurumsal Koçluk Nedir ?

Kurumsal Koçluk
Kurumsal Koçluk

Koçluğun özünde farkındalık kazandırmak olduğu gerçeği ve düşüncesiyle ve kurumsal koçluk süreci doğrultusunda ve sonucunda kurumlar  kurumsal farkındalık kazanırlar.

Kurumsal koçluk eğitiminde, yine bireysel koçluk sürecinde olduğu gibi  kurumlarım mevcut durumları ile  gerçekleştirmek istedikleri hedefleri belirlenir ve çalışanlar ile paylaşılır.

Neden Kurumsal Koçluk

Başta kurum çalışanların veriminin artması, ekibinizin takım ruhunu kazanması, etkili iletişim ve neticesinde verimlilik artışını kurumsal koçluğun faydası olarak sıralayabiliriz.

Kime koç denir ?

Kısaca ; Gerçekleştirmek istediğiniz hedef için sizi hareketlendiren ve bu süreci birlikte yürüttüğünüz kişidir koç.

Koçun asli görevi, olası bir problem karşısında var olan ama farkında olmadığımız seçenekleri bulmamıza, kişinin engeli tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktır.

Kurumsal Koç kimdir ?

Kurumu bütünsellik yaklaşımıyla ele alarak bireysel koçluk çalışmaları ile destekleyerek organizasyonlara destek veren kişiye kurumsal koç denir.Kurumu bütünüyle alması ve değerlendirmesi çok önemlidir.

Profesyoneller için kurumsal koçluğun faydası nedir ?

Kurumun ortaya koyduğu hedefler ile bireyin hedefi arasında uyumu sağlamanın etkili yolu olarak kurumsal koçluk önerilmektedir.Yurt dışında ve ülkemizde başarılı şirketlerin bir çoğu bu hizmetten yararlanmaktadırlar.

Kurum İçi Koçluk

Koçluk süreci neticesinde kurumun bir kazancı da kurum içi koçların oluşturulmasıdır.

Böylece dönem dönem ortaya çıkan yönetici- çalışan ve çalışan-çalışan çatışmaları da büyük ölçüde engellenmiş olunur. Mutlu ve huzurlu çalışan verimliliği artıracaktır.

Kurumsal Koçun kuruma katkısı

Kurumsal Koçluğun hedefi ; organizasyonların hedefleri ve ihtiyaçlarına göre, kurumun güçlü alanlarını ortaya çıkartarak fayda yaratmaktır.

Kurumsal Koçluk Süreci

  • Üst Yönetim görüşmesi
  • Kurum ve departman hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Geribildirimlerin alınması
  • Birebir koçluk görüşmeleri
  • Sürecin Sonlandırılması ve Geri bildirim

Kurumsal Koçluk Ücreti

Kurumsal Koçluk Ücreti hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Kurumsal Koçlarımız sizinle hızlıca  iletişime geçiyor olacaktır.